Victor
VICTOR ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

Home
The Book
Radio FAQs
Articles
Hall of Fame
Appearances
About Victor
Links
Contact
.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

4. Instrumentale Transcommunicatie (ITC)

'Voor de eerste keer in 8000 jaar kan er nu met zekerheid gezegd worden dat onze geest, ons geheugen, onze persoonlijkheid en onze ziel de fysieke dood zullen overleven.' George Meek


Sinds ongeveer 1980 hebben onderzoekers beweerd dat er contact is gemaakt met overledenen via de telefoon, de radio, de televisie, antwoordapparaten, faxapparaten en computers.

Deze meer recentere vorm van contact wordt Instrumentale Transcommunicatie genoemd (ITC) of uitgebreide ITC of zelfs Trans dimensionale communicatie. Het is zeer belangrijk als bewijsmateriaal omdat het contact zich herhaaldelijk voordoet in laboratoria over de hele wereld, en onderhevig is aan strikte wetenschappelijke voorwaarden.

Amerikaans Onderzoek

Marc Macy, convenant van de Amerikaanse onderzoeksstichting "Continuing Life" verklaarde:

'De onderzoekslaboratoria in Europa rapporteren uitgebreide 2-zijdige communicatie met geestelijke collega's op een bijna dagelijkse basis, ze ontvangen uitgebreide informatie door antwoordapparaten, radio's en computer print-outs.

Ze ontvangen videobeelden op hun televisies die mensen en plaatsen uit het hiernamaals laten zien….Als gevolg daarvan krijgen we direct fysiek bewijs van hoe het leven er uitziet als we ons stofkleed hebben afgeworpen'(Continuing Life Research, Contact Volume 1 #96/01).

Een telefoongesprek van dertien minuten


Tijdens ITC experimenten in 1994 ontvingen onderzoekers uit Luxemburg, Duitsland, Brazilië, Zweden, China en Japan paranormale telefoongesprekken van Dr. Konstantin Raudive (zie foto), de bekende pionierende onderzoeker van EVP die in 1976 overleed(Kubris and Macy 1995: 14).

Deze gesprekken werden opgenomen en geanalyseerd door stemexperts. De gesprekken gingen door en één 2-zijdig opgenomen gesprek in 1996 tussen Dr. Konstantin Raudive en Mark Macy duurde maar liefst dertien minuten(Continuing Life Research video-ITC Today 1997 ).

De geestelijke grens op de proef stellen

Volgens Marc Macy's World ITC website [http://www.worlditc.org/] ontvingen wetenschappers van het Internationale Netwerk voor Instrumentale Transcommunicatie (INIT), het volgende uit het hiernamaals:

" Afbeeldingen van mensen en plaatsen uit het hiernamaals op de televisie, die of duidelijk op het scherm verschenen en bleven gedurende meerdere frames, of afbeeldingen die zich gestaag opbouwden tot redelijk heldere afbeeldingen gedurende meerdere frames.

" Tekst- en/of fotobestanden van mensen uit het hiernamaals die verschenen in het computergeheugen of die op de harde schijf of gelijkende opname media werden geplaatst.

" Tekst- en/of afbeeldingen van mensen en plaatsen uit het hiernamaals d.m.v. fax berichten.

Zulke contacten, die ontvingen werden door Europese proefnemers gedurende een periode van 10 jaar en door onderzoekers wereldwijd vanaf 1995 tot 1997, verschaffen moderne onderzoekers een nooit eerder vertoonde blik in het hiernamaals.

Het bewijsmateriaal dat door deze uitgebreide groep van betrouwbare getuigen is verzameld, waaronder vooraanstaande wetenschappers, natuurkundigen, technici, elektrische technici, doctoren, professoren, administrateurs, geestelijken en succesvolle zakenmensen, is onomstotelijk bewijsmateriaal voor diegenen die EVP en ITC systematisch onderzoeken. De overeenkomsten van het bewijsmateriaal uit verschillende landen van de wereld is overweldigend.

Het Braziliaanse Team


Een van de meest vooraanstaande wetenschappers in dit gebied vandaag de dag is Sonia Rinaldi(zie foto). Zij leid de grootste ITC Associatie in Brazilië, met bijna 700 leden. Ze maakte kortgeleden bekend dat er nieuwe contacten waren gelegd via de computer, het antwoordapparaat, de telefoon en de videocamera.

Tijdens publieke bijeenkomsten in Brazilië en de Verenigde Staten kregen veel bezoekers en leden directe antwoorden op hun vragen van geliefden in uit het hiernamaals.

Up to Date informatie over haar onderzoeken is te vinden in het Engels op haar website ANT Associacao Nacional de Transcomunicadores
[http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9045/index.html].
Haar werk is gebaseerd op wetenschappelijke controle en haar site bevat wetenschappelijke aanbevelingen uitgegeven door de meest gerespecteerde universiteit in Brazilië, USP Universidade de São Paulo. Recentelijk heeft het "Institute of Neotic Sciences (IONS) [http://www.noetic.org/]" , een organisatie die werd gesticht door de voormalig Maan-astronaut Ed Mitchell om het gat tussen wetenschap en religie te overbruggen, bekendgemaakt dat ze gaan samenwerken met Sonia in een project om de beweringen van ITC te onderzoeken.

Mitchell besloot om een groep te vormen na een spirituele ervaring tijdens zijn verblijf op de maan, 25 jaar geleden. Vandaag de dag is IONS gebaseerd in Californïe. Het hoofd van deze organisatie is Winston Franklin, en het omvat zo'n 50.000 leden over de hele wereld, waaronder enkele van de beste wetenschappers ter wereld. IONS ontwerpt en financiert verscheidene cutting-edge wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Hoe het allemaal begon

In Amerika waren de pioniers in dit werk George Meek en William O'neill, die werkten om de "SPIRICOM" te realiseren, een 2-zijdig communicatiesysteem tussen deze dimensie en het hiernamaals. Ze gebruikten meer geavanceerde apparatuur dan werd gebruikt in het EVP onderzoek. O'neill was een begaafd medium, die in staat was om twee wetenschappers uit het hiernamaals te zien en te horen. Ze gebruikten een aangepaste side-band radio waarop de stemmen van de overleden wetenschappers opgenomen werden tijdens verschillende intelligente en responsieve gesprekken.

De lezer wordt verwezen naar het boek "The Ghost of 29 Megacycles" uit 1981 geschreven door John G. Fuller. In dit 351 pagina's tellende boek word het zeer kredietwaardige werk van George Meek en het bewijsmateriaal dat hij produceerde in detail beschreven. Ik raad dit boek ten zeerste aan voor de "serieuze zoeker".

De radio Luxemburg experimenten

Hans Otto Koenig, een West Duitse expert op het gebied van elektronica en akoestiek, ontwikkelde een geavanceerde elektronische apparatuur welke extreem lage frequentie oscillatoren gebruikte alsmede ultraviolette en infrarode lampen. Op 15 januari 1983 werd hij gevraagd te verschijnen in Europa's grootste Radio station, Radio Luxemburg. Toendertijd had dit station miljoenen luisteraars over heel Europa. Er werd Koenig gevraagd om een 'live' demonstratie te geven op de radio van zijn nieuw ontwikkelde ultrasone techniek waarmee hij 2-zijdig kon communiceren met overledenen.

Koenig installeerde zijn apparatuur onder het wakend oog van de radiotechnici en de presentator van het programma, Herr Rainer Holbe. Iemand van het personeel v/d radio vroeg of er een stem kon doorkomen als antwoord op zijn vraag. Bijna direct reageerde een stem:

'We horen je stem en Otto Koenig maakt draadloos contact met overledenen' (Fuller 1981:339).

Andere vragen werden gesteld, maar toen verklaarde presentator Halbe, geschrokken door wat hij en iedereen hadden gehoord:

'Ik verzeker jullie, lieve luisteraars van radio Luxemburg, en zweer op het leven van mijn kinderen, dat er niets in scène is gezet. Dit is geen trucage. Het is een stem, en we weten niet waar het vandaan komt'(Fuller 1981:339).

Het radiostation gaf natijd een officiële verklaring dat elke stap van het programma nauwkeurig was gecontroleerd. Het personeel en de technici waren ervan overtuigd dat de stemmen paranormaal waren (Fuller 1981:339).

Natuurlijkerwijs werden er door Koenig nog meer en intensievere publieke experimenten verricht. Andere experimenten bij radio Luxemburg werden met hetzelfde succes uitgevoerd (Fuller 1981:339). Er kwam een stem in het bijzonder door verklarende: 'Ik ben Konstantin Raudive'. Het belangrijke hiervan is dat toen Dr. Raudive nog leefde hij het boek "Breakthrough" schreef waarnaar eerder verwezen is. Hierin gaf hij uitgebreide details van zijn eigen experimenten met EVP, er werden meer dan 72.000 stemmen opgenomen door Dr. Raudive.

Afbeeldingen op zwart-wit televisies

In de 1980er jaren waren onderzoekers in verschillende landen in staat om afbeeldingen van hun overleden geliefden op hun televisie scherm te krijgen. De West Duitse Klaus Schreiber begon afbeeldingen van overleden personen door te krijgen op zijn beeldbuis. De beeldbuizen gebruikten een optisch elektronisch feedback systeem. Er volgde positieve identificatie, in veel gevallen werden deze bijgestaan door audio communicatie, waaronder audio-video contact met overleden familieleden. Het werk van Schreiber was het onderwerp van een film en een boek gemaakt door de voormalige scepticus Rainer Holbe van Radio Luxemburg.

Telefoon gesprekken

In de 1980er jaren werden onderzoekers zich ervan bewust dat meerdere mensen beweerden telefoontjes te hebben ontvangen van geliefden die gestorven waren. De gesprekken waren meestal van korte duur en verschenen niet op apparatuur om telefoongesprekken te registreren. Sommige kwamen zelfs op lijnen die niet eens verbonden waren. Scott Rogo schreef het klassieke boek "Telephone Calls from the Dead " erover in 1979.

Computer Contacten
Een man en een vrouw die werkten in Luxemburg tussen 1985 en 1988 met hulp van helpers uit het hiernamaals, ontwikkelden twee elektronische systemen die aanzienlijk meer betrouwbaar en herhaaldelijk contact maakten dan eerdere versies. Jules en Maggie Harsch-Fischbach verkregen in 1987 computercontact die toestond om technische vragen te stellen aan entiteiten uit het hiernamaals met een hoge snelheids print-out van de goed doordachte antwoorden.

Rond 1993 was het onderzoeksteam in het hiernamaals in staat om toegang te verkrijgen tot de harde schijf van computers en hierop gedetailleerde, computer gescande afbeeldingen alsook een aantal pagina's tekst te plaatsen. De computer afbeeldingen waren veel gedetailleerder en minder gevoelig voor storing dan de video afbeeldingen. Onderzoekers in onze dimensie waren in staat om direct vragen te stellen aan hun gelijken in het hiernamaals en ze ontvingen antwoorden via de telefoon, radio, tv, computer en fax (Kubris and Macy 1995: 14).

De eerste kleuren televisie afbeelding van een geestelijke entiteit werd gerapporteerd in oktober van 1995. Dit was in combinatie met een computercontact, toen een Duitse onderzoeker wakker werd met de sterke drang om te experimenteren met zijn kleuren tv. Hij was gewend om paranormale video afbeeldingen te ontvangen op zijn Zwart-wit tv, maar nadat hij van tevoren in kennis was gesteld via de telefoon door zijn geestelijke collega's, zette de onderzoeker dit keer alleen de kleuren tv aan en richtte de camcorder op de beeldbuis. Op dat moment verscheen er een beeld van de Zweedse ITC pionier Friedrich Jurgenson, die sinds 1987 gestorven was op zijn scherm en bleef daar gedurende 24 seconden.

Terwijl hij een luid krakend geluid hoorde komen uit de kamer ernaast, kwam de onderzoeker uiteindelijk overeind om te gaan kijken, nadat hij tevergeefs had geprobeerd om stemcontact te krijgen met het beeld op zijn televisie. Toen hij de kamer binnenging zag hij dat zijn computer was aangezet en dat er een getypt bericht op het scherm stond met de naam Friedrich Jurgenson erboven, de vroege EVP proefnemer.

Engelse doorbraak

Judith Chrisholm, oprichter van de EVP & Transcommunication Society for the UK and Ireland [http://www.psychicworld.net/evp3.htm], beweert dat er voor haar een enorme doorbraak plaatsvond toen ze een digitale recorder kocht. Deze sluit door zijn samenstelling uit dat er uitzendingen van buitenaf opgenomen kunnen worden. Ze beweert dat ze in staat is om met alle gestorven mensen, waaronder haar overleden zoon, een vriend, en een collega die in 1986 stierf contact te kunnen krijgen. Haar onthullende boek beschrijft op welke manier geesten haar bereiken via haar digitale antwoordapparaat als ze geen tijd heeft om op te nemen.

Kan iedereen contact maken d.m.v. ITC?

Terwijl er letterlijk tienduizenden onderzoekers contact maken d.m.v. EVP (gebruikmakend van bandrecorders), zijn er maar een handjevol mensen die contact maken d.m.v. Instrumentale Transcommunicatie.

Volgens degenen die onderzoek doen op locatie komt dat omdat ITC alleen kan werken door de samenwerking van twee teams van toegewijde wetenschappers, een team hier op aarde, en een team in het hiernamaals.

Sonia Rinaldi schrijft in Associacao Nacional de Transcomunicadores
[http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/9045/index.html], dat haar team gedurende drie jaar tevergeefs probeerde contact te krijgen totdat ze in staat waren om de energieën van een groep wetenschappers uit het hiernamaals aan te trekken geleid door Dr. Roberto Landell de Moura, een vroege pionier van de radio. De Europese groep werkt met een zeer geavanceerd zendstation in het hiernamaals die "TIMESTREAM" word genoemd.

Het belang van resonantie

Alle proefnemers die werken in de ITC getuigen dat harmonie, eenheid, afwezigheid van ego en altruïstische motieven belangrijk zijn alsook een hevig verlangen naar contact en een constante positieve houding in gedachten tegenover het overleden persoon met welke een sterke emotionele band bestaat nodig zijn.


Miracles in the storm (Wonderen in de storm)

Marc Macy is een sleutelfiguur geweest in World ITC, hij documenteerde de resultaten van de meest vruchtbare ontvangen ITC contacten. Ook organiseerde hij jaarlijks onderzoeks seminars aan beide kanten van de Atlantische Oceaan en hij bereikte het eerste belangrijke ITC contact in de Verenigde Staten. Hij beweert dat hij wonderen in zijn laboratorium meemaakt, waaronder kleurenafbeeldingen van geestelijke wezens op een betrouwbare basis en gestage verbetering in radiocontacten. In zijn boek "Miracles in the Storm" [http://www.worlditc.org/miracles.htm] worden de details van zijn werk beschreven.


<< Previous Chapter : Book Index : Next Chapter >>

.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean