VICTOR J ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index: Next Chapter>>

23. Poltergeisten

‘De geest is als een parachute, ze functioneert alleen als ze open is.’
Lord Thomas Dewar

Het woord 'poltergeist' komt uit het Duits en betekend letterlijk ‘lawaaiige geest’. Onderzoek hiernaar door de Verenigde Staten, Brazilië, Engeland, Schotland, Ierland, Canada, Finland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Malta, India en Rusland en andere landen zijn behoorlijk objectief en conclusief. Het gedrag van poltergeisten variëert van heel vriendelijk tot zeer destructief.

Tienduizenden gevallen

Er zijn tienduizenden gevallen van poltergeisten gedocumenteerd over de hele wereld, waarbij solide objecten door de lucht vlogen, grote keukenkasten begonnen te zweven en borden en glazen en kleren die in brand vlogen, menselijke stemmen die uit onbekende bron komen, vazen die op de vloer en tegen de muur kapot gesmeten worden, lucifers die ontbranden in de ogen van getuigen alsof een onzichtbare persoon een doosje lucifers aanstak, stenen die werden gegooid en andere spullen die werden verplaatst en soms het opwekken van extreme angst bij mensen die aanwezig waren bij dergelijke gebeurtenissen.

Michael Gross, een Britse schrijver, schreef een zeer academisch gefundeerde bibliographie van 1,111 bronnen over poltergeisten uit verschillende landen (Gross 1979). Colin Wilson schreef een zeer makkelijk te lezen en uitgebreid 382-pagina’s lang boek vol met gevallen van poltergeisten (Wilson 1981). Guy Playfair’s boek This House is Haunted is een zeer goed verslag van een poltergeist-zaak in Enfield.

Soms zijn geharde politiemannen getuige geweest en ze hebben ze verklaart dat het poltergeist fenomeen niet uitgelegd kan worden op enige andere manier dan een gestoorde intelligentie uit het leven na de dood. Vaak waren professionele mediums in staat om contact te maken met de poltergeist die dan in staat was te verklaren waarom hij zo boos was.

In Engeland

Één van de meest verbazingwekkende poltergeist activiteiten in Engeland vond plaats in het huis van de familie Harper uit Enfield en duurde meer dan zestien maanden in 1977, waarbij het begon in augustus 1977 en eindigde in oktober 1978. Mrs. Harper, een gescheiden vrouw, woonde daar met haar vier kinderen, twee jongens en twee meisjes, van zeven tot dertien jaar.

De verstoringen die niet van menselijke bron kwamen werden gezien door mensen met verschillende achtergronden en verschillende religies, waaronder sceptici, politie, psychologen, psychiaters, journalisten, en zorgmedewerkers die allemaal poltergeist-activiteiten rapporteerden.

Twee consistente en langdurige onderzoekers waren een schrijver, Guy Lyon Playfair—een zeer ervaren observator van poltergeist activiteiten in Brazillie—en Maurice Grosse, een zeer gemotiveerd lid van de Society for Psychical Research (SPR). Playfair en Grosse schatten dat er meer dan 2,000 onverklaarbare incidenten zijn geobserveerd door minstens dertig getuigen.

Sommige activiteiten van deze specifieke poltergeist waren:

• het gooien van huishoudelijke spullen; stoelen werden kapot gesmeten, speelgoed van kinderen werd door de lucht gegooid door een onzichtbare ‘bron’
• vuur dat uit zichzelf uitging
• het draineren van de stroom van de camera van de journalist en andere batterijen die direct leeg waren nadat ze waren opgeladen
• gooien van een ijzeren gril vanuit de open haard door de kamer waarbij Jimmy, één van de jongens van de Harpers, bijna geraakt werd.
• een zwaar gasfornuis dat uit de muur getrokken werd

Als antwoord op een vraag van een onderzoeker verklaarde één van de poltergeisten dat hij ‘Joe Watson’ heette. Toen gevraagd werd naar de reden voor het geweld was het antwoord: ‘Ik sliep hier,’—hij zag iedereen dus als onbevoegden! Een afdruk verscheen in één van de kussens—alsof een onzichtbaar hoofd erop rustte; dit werd gezien door onderzoeker Guy Playfair. Stemmen die zeiden: ‘F--- off you’, ‘Ik sliep hier’ en, ‘Ik vind het leuk je te irriteren’ werden gehoord, gericht aan onderzoeker Playfair.

In de Verenigde Staten

Duizenden poltergeist gevallen zijn gemeld in de VS . In één geval arriveerde de politie op 19 december 1976 bij het huis van Mrs. Beulah Wilson uit Pearisburg in Virginia nadat ze had geklaagd over regelmatige poltergeistactiviteiten. De politie was in het begin sceptisch en negeerde de klachten, maar toen ze in het huis gingen kijken zijn ze getuige geweest van het destructieve gedrag van een onzichtbare indringer die borden, stoelen en andere huishoudelijke spullen kapot gooide. In dit specifieke geval was de politie er getuige van dat een keukenkast van 200 pond in de lucht zweefde zonder enige steun.

In Duitsland

Een zeer krachtige poltergeist activiteit vond plaats in het kantoor van een advocaat van het Bavarische stadje Rosenheim in 1976.

De poltergeist activiteit centreerde zich om de jonge achttien jaar oude secretaresse Annmarie Schneider. Op een morgen toen ze de baan op het kantoor net had, liep ze door de hal bij de ingang. Getuigen verklaarden dat:

• de hangende lamp begon de zwaaien,
• de lamp in de kleedkamer begon ook te zwaaien,
• een lamp boven haar explodeerde,
• het fluorescerende licht in de andere kamer ging uit,

Andere keren gebeurde het volgende:

• er werden luide knallen gehoord
• alle lichten in het kantoor gingen gelijktijdig uit
• elektrische zekeringen sloegen zomaar door
• cartridges vlogen uit zichzelf uit hun houders
• alle vier telefoons rinkelden gelijktijdig en er was niemand aan de lijn
• telefoongesprekken werden regelmatig afgekapt of gestoord gedurende korte periodes
• telefoonrekeningen rezen ineens naar grote hoogte
• ontwikkelvloeistof in de fotokopieerapparaten begon ineens te lekken
• technici die de boel gingen onderzoeken hebben zwaaiende lampen en frames op camera vastgelegd
• natuurkundigen F. Karger en G. Zicha konden niet vreemds vinden met de elektriciteit en andere materiële zaken in het kantoor
• laden gingen uit zichzelf open (waar getuigen bij waren)
• tot twee keer toe bewoog een kast van 200 kilo uit zichzelf

Professoren, journalisten, politie en andere getuigen verklaarden dat het poltergeist fenomeen echt was. Professor Bender, een parapsycholoog die ook onderzoek heeft gedaan naar deze specifieke poltergeist verklaarde dat de poltergeist-activiteiten centreerden om Annmarie. Als Annmarie weg moest tijdens haar werk stopten alle poltergeist verschijnselen abrupt. Geen enkele onderzoeker dacht dat Annmarie of iemand anders de boel voor de gek hield.

Ergens anders, in 1969 in Nicklheim Duitsland, werd gerapporteerd dat parawetenschappers verschijningen onderzochten—het bewegen van solide objecten ‘uit zichzelf’ van de ene plek naar de andere. Parawetenschappers communiceerden met deze specifieke poltergeist en instrueerden hem om parfumflesjes van een bepaalde kamer naar buiten te brengen. Snel daarna, in de aanwezigheid van veel getuigen, vielen deze flesjes uit de lucht.

Wat zeggen de materialisten en de kortzichtige sceptici ervan?

De materialisten zijn niet in staat gebleken om een geloofwaardige, samenhangende, logische, alternatieve verklaring te geven voor alle poltergeist-activiteiten. Vanaf Podmore in 1987 hebben ze constant gewezen op twee verklaringen: fraude en/of de psychische kracht van het medium (Stevenson 1972:233).

Ze beweren dat in veel gevallen de verschijnselen worden veroorzaakt door jonge vrouwelijke tieners die in een huishouden zich ‘niet goed gedragen’. Dit is onacceptabel, onredelijk, niet testbaar om de volgende redenen.

De materialistisch ingestelde sceptische Professor William Roll, voorzitter van de Psychical Research Foundation in Durham, North Carolina beweerde serieus dat poltergeist-activiteiten worden veroorzaakt door seksuele frustratie en boosheid van een tiener gedurende de puberteit. Het is de onderdrukte energie die ‘naar buiten komt’ als poltergeist-activiteiten. In sommige poltergeist gevallen loopt het gedrag gelijk met de menstruele cyclus van de vrouw.

Ik weet zeker dat veel lezers, net als veel mensen tijdens mijn bijeenkomsten, uitbarsten in lachen als ze deze wetenschappelijk niet-testbare, belachelijke beweringen van deze professor horen. Zijn theorie geeft geen verklaring voor:

• poltergeist verschijnselen die niet langer duren dan een korte periode, terwijl de pubertijd en de genoemde seksuele frustratie een aantal jaren duurt
• Hoe de naar buiten gekomen energie van een vrouw in haar menstruele cyclus in staat is om correcte feiten en details te geven zoals namen en datums en doodsoorzaken van voormalige bewoners in een huis
• materialisaties van spullen en de kracht om vuur te maken
• (geest)verschijningen
• een jeep die 14 meter de lucht in werd getilt (Playfair 1975)
• de stemmen van volwassen oudere personen die gehoord zijn
• zeer zware meubels die opgetild werden
• het gooien van stenen door poltergeisten wat in veel landen is gebeurd
• poltergeisten die in staat zijn om de vibraties van solide objecten te versnellen en deze objecten naar een ander huis te verplaatsen
• verbale antwoorden of antwoorden in code als reactie op vragen en opdrachten aan de poltergeist
• sommige poltergeist verschijnselen waren zeer wraakzuchtig en gevaarlijk
• sommige uitingen van poltergeisten die zeer vulgair en obscene waren
• sommige poltergeisten vertoonden persoonlijkheden van gemene oude mannen
• sommige poltergeisten waren vriendelijk en zelfs speels
• geen poltergeist verschijnselen die voorkwamen in het overgrote deel van de huizen waarin pubers wonen
• poltergeist activiteiten die plaatsvonden zonder dat er een puber bij was
• poltergeist activiteiten die direct stopten nadat een begaafd medium ze heeft overgehaald om weg te gaan

We werden geïnformeerd dat in de uiteindelijke analyse professor Roll met tegenzin toegaf dat in sommige gevallen van poltergeist verschijnselen de geestverklaring geaccepteerd moet worden.

De beweringen van sceptici en materialisten in de Enfield zaak was dat de meisjes van de Harper familie overtollige energie hadden die geassocieerd werd met de pubertijd en dat dit het poltergeist probleem had veroorzaakt. Maar dit verklaart niet de specifieke incidenten die ik hiervoor heb verklaard en de honderden andere poltergeist zaken. Als de energie van jonge meisjes in de pubertijd poltergeist verschijnselen zou veroorzaken dan zou meer dan de helft van Engeland en de Verenigde Staten en de hele wereld geplaagd moeten worden door poltergeist activiteiten waar pubers aanwezig zijn

Ian Stevenson presenteert in zijn verslag ‘Are Poltergeists Living or are they Dead?’ (1972) drie zaken om te illustreren dat parapsychologen de verklaring van geesten moeten overwegen in poltergeist verschijnselen. Hij gaat verder en komt met 13 factoren die gebruikt kunnen worden om te zien welke zaken door een levend iets en welke veroorzaakt worden door een geest. Onder sommige van deze punten waarbij hij voorkeur geeft aan de geesthypothese, vallen zaken als:

• objecten lijken te worden opgepakt en worden voorzichtig weer neergezet
• het slachtoffer wordt benadeeld en/of iets aangedaan door de verschijnselen
• betekenisvolle antwoorden worden verkregen uit klopgeluiden
• verschijningen en visuele verschijnselen komen vaak en veel voor
• communicaties van persoonlijkheden zonder fysiek lichaam komen duidelijk door bij mediums
• de verschijnselen stoppen bij exorcisme, placcatie of interesessie

Duizenden poltergeist zaken zijn gerapporteerd uit vrijwel elk land ter wereld. De materialisten en andere negatieve toeschouwers die doorgaan met het ontkennen van het bestaan van poltergeist verschijnselen of beweren dat de verstoringen veroorzaakt worden door een onbekende kracht hebben tot op heden geen logische , rationele en wetenschappelijk objectieve alternatieve verklaring gegeven voor de bewering dat sommige poltergeist verschijnselen gestoorde entiteiten zijn die gedurende een tijd bepaalde mensen lastigvallen om hen op hun aanwezigheid te wijzen.

Ze weten niet dat ze dood zijn

Poltergeist activiteiten zijn consistent met de informatie die wordt doorgegeven vanuit het hiernamaals uit honderden verschillende bronnen, waaronder natuurlijk, de hogere bron Silver Birch, dat deze mensen die fysiek gestorven zijn en die, toen ze tot zichzelf kwamen in een solide lichaam in een andere dimensie weigeren te geloven dat ze fysiek waren gestorven—sommigen raakten in de war en veroorzaakten een tijdje veel overlast
Informatie uit het hiernamaals vertelt ons dat onze persoonlijkheid niet veranderd omdat we na onze dood in een andere dimensie terecht komen. De mentale toestand tijdens het sterven is heel belangrijk. De geest, het karakter en de persoonlijkheid veranderen direct na de dood helemaal niets. En als een persoon heel gestoord is tijdens het sterven, dan bestaat de kans dat die persoon net zo gestoord blijft in het hiernamaals—gedurende een ongedefinieerde periode.

Er is ons vertelt dat mensen soms gevangen kunnen raken tussen de fysieke wereld en het hiernamaals. Ze denken dan dat ze nog steeds leven en blijven leven in hetzelfde huis.

In sommige gevallen is iemand die dan in dat huis woont mediamiek—een paranormaal gevoelige. In het bijzijn van een dergelijk persoon kan de entiteit zijn aanwezigheid laten voelen.

In zijn boek The Strangers schrijft Matthew Manning
[http://www.colin-smythe.com/authors/mattman.htm] over zijn poltergeist ervaringen toen hij een tiener was, deze werden volgens hem veroorzaakt door een overleden vorige bewoner van hun huis, een zekere Robert Webbe, die niet door had dat het een andere eeuw was en klaagde over de vreemde mensen die in zijn huis leefden.
Matthew Manning is sinds die tijd internationaal bekend geworden als helderziende en genezer. Toen hij de poltergeist verschijnselen meemaakte werd hij grondig onderzocht door professor George Owen uit Cambridge, een wereldberoemde expert op het gebied van poltergeisten. Later werd hij onderzocht door een aantal wetenschappers waaronder Charles Tart en de Nobelprijs winnaar natuurkundige Brian Josephson. Deze wetenschappers met zeer hoge geloofwaardheid en met internationale reputaties bevestigden dat de bovennatuurlijke ervaringen van Matthew Manning echt waren.

Niet-afgeronde zaken

In veel gevallen heeft de motivatie voor de poltergeist verschijnselen direct verband met serieuze niet afgeronde zaken. Soms gaat het om serieuze misdaden zoals moord, verkrachting, marteling en andere onrechtvaardigheden, deze motiveren de intelligenties uit het hiernamaals om recht of wraak te zoeken
Ondanks het feit dat ieder geval grondig onderzocht moet worden om fraude en andere natuurlijke verklaringen uit te sluiten is er geen twijfel dat sommige van het objectieve bewijs dat beschikbaar is van poltergeist activiteiten alleen verklaard kan worden door het bestaan van een leven na de dood.

<< Previous Chapter : Book Index: Next Chapter>>

.


Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --