VICTOR J ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

.

Het Wonder van Oprechte Materialisaties

Er is tegenwoordig een revolutie gekomen in Sydney Australia omtrent het hiernamaals.Materialisatie medium David Thompson presteert bijzonder goed en creert grote interesse voor fysieke mediumschap.Ik heb drie maal bijzondere materialisatie zittingen gehouden.Op elke van deze gelegenheden heb ik met gematerialiseerde etherische mensen gesproken,die liepen en praatten over zaken omtrent het hiernamaals.Voor mij was het een wonder om deze fenomeen te ervaren waar ik zoveel over had gelezen maar nooit verwachtte om mee te maken in deze tijd en eeuw!Maar natuurlijk kwam ik snel tot herrinering dat het allemaal te maken heeft met natuurkundige concepten omtrent het hiernamaals.

Dit is spectaculaire nieuws.In zestien jaar constant bezig met onderzoek omtrent het hiernamaals is dit de eerste keer waarbij ik met volledige zekerheid kan zeggen dat paranormale activiteit plaats vond.Alhoewel ik kan garanderen dat materialisaties plaatsvonden,kan ik op dit stadium niet garanderen dat zij met wie ik gesproken heb zijn wie ze beweren te zijn.Maar dit zal onvermijdelijk tijd nemen om te bevestigen-stem correlaties moeten gemaakt worden en andere test moeten gedaan worden zodra dit mogelijk is.

De situatie is niet verschillend van de lezer die een vriend overzees belt.De lezer zou dan de vriend kennen door de inhoud van het gesprek,maar de stem,toon,tempo,accent,resonatie en bekende spreekwijze.Maar de lezer zou geen manier hebben om te bewijzen aan derden dat met wie hij aan het praten is ook echt is wie hij/zij beweert te zijn.Dat zou emperische testen nodig hebben van stem-vergelijkingen.Het is niet verschillend met gematerialiseerde etherische mensen.

Bij de eerste ontmoeting met de controle van de medium,"William." Hij heeft een warmte en een kalmte die ons helpt relaxen en meer op onze gemak laat voelen.Hij sprak voorzichtig en gelijkmatig.Zijn stem was resonerend,waarmee hij een groot hoeveelheid authoriteit uitstraalt.Hij verwelkomde me cordiaal-en mijn vrouw bij naam en door zijn rechter hand op mijn linker schouder te plaatsen.Hij kwam me over als een man van grote wijsheid,geduld en begrip.Zijn missie zei hij is om mensen te overtuigen dat het hiernamaals bestaat.

Op onze tweede ontmoeting,materialiseerde een entiteit dat beweerde de beroemde Britse schrijver Arthur Conan Doyle te zijn.Hij nodigde me uit om hem vragen te stellen wat ik gedaan heb.De antwoorden en vragen zijn op mijn website.Wanneer ik Sir Arthur vroeg over vrije wil in het hiernamaals liep hij naar me toe,nam me bij mijn hand en schudde die.Het kwam tot mijn aandacht dat zijn hand twee keer zo groot is als de medium's hand.-het was vergelijkend heel groot,heel hard en vast als mijn eigen hand.Zijn stem kwam van direct voor mij op de hoogte van een man boven gemiddelde hoogte.

Ik sprak ook met de beroemde Amerikaanse jazz muzikant,'Louis Armstrong.' Mr Ingman zei dat Louis Armstrong hem verteld had in een van zijn zittingen dat de reden dat hij materialiseerd,is om spirituele dienst te doen-mensen helpen om te begrijpen dat er een hiernamaals is.

Gedurende de tweede zitting,Timothy,een liefelijk levende geest vroeg mij wie ik zou willen ontmoeten bij de volgende ontmoeting.Ik antwoordde snel,"Arthur Findlay" iemand die ik altijd bewonderd heb.Zeker genoeg materialiseerde Arthur Findlay op de derde ontmoeting op zeven July 06.

Dit is iets wat bijzonder spectaculaire was.William,David Thompson's controle,in materialiseerde vorm was aan het discussieren over zaken of mediums wel of niet geld moeten vragen voor hun diensten.Het was een best intense discussie wat bijna een uur duurde en de energie was aan het verdwijnen.Maar Arthur Findlay(Schotse mediamieke historicus)materialiseerde dan en zei dat hij niet veel tijd heeft omdat de energie laag was.Maar wat hij zei was vervolgens bewezen om zeer dramatisch te zijn.Met zijn stem verminderd tot bijna een fluisterend stem,hij riep me bij mijn naam en vroeg of ik een gunst voor hem wou doen.Hij vroeg of ik naar bladzijde 57 van zijn boek 'On The Edge of the Etheric' en zet die pagina op mijn website naast je verslag van materialiseerde zittingen."Natuurlijk zal ik dat doen",Antwoordde ik.

Ik was geboeid om wat ik zou vinden op pagina 57.Wanneer ik thuis kwam,zocht ik het op en het was helemaal over zijn medium,John Sloan,die accepteerde heel weinig geld voor zijn mediumschap!Wij hebben allemaal respect voor die grote man Arthur Findlay,en het lijkt erop dat hij nogsteeds een contributie maakt vanuit het hiernamaals,ookal is hij overgegaan in 1964.

De stemmen waren vastgelegd door een MP3 speler te gebruiken-een kleine bandrecorder.Het was interessant dat elke keer dat een etherische persoon materialiseerde en dematerialiseerde een "whooshing" geluid gehoord kon worden.Dat was vastgelegd door de MP3 en 'Audacity'-een audio verwerker software program,dat laat zien dat de grafiek van de ruizende geluid een distincte en consisterende patroon had verschillend van menselijke stemmen.

Op de tweede zitting met de gematerialiseerde etherische persoon die beweerde Montague Keen et zijn,een paranormale onderzoeker voor de Britse Society of Psychical Research.Hij zei heel weinig-alleen dat hij met ons zou werken om te bewijzen dat er een hiernamaals bestaat.

Terug naar Louis Armstrong.Gedurende de tweede materialisatie experiment zong hij What a Wonderful World.Hij zong waarlijk een duet met een opname van zichzelf spelend op het achtergrond.Op de derde zitting zong hij ook een duet van zijn favoriete,Hello Dolly.Ik heb de geluid bestanden op mijn website gezet zodat je voor jezelf kan luisteren naar zijn materialiseerde stem.Je zult horen wanneer hij half-weg stopt met zingen en dan weer begint.

Hoe kan dit allemaal waar zijn?Ik kan de lezers vertellen dat ik mijn reputatie op de lijn zet dat materialisaties plaats vinden,absoluut zonder twijfel eraan.Ik ben een specialist op toelating van bewijs en ik heb systematisch het hiernamaals onderzocht voor meer dan zestien jaren.Terwijl ik in de rechtbanken als een advocaat heb gewerkt ben ik ook formeel gekwalificeerd als een psycholoog,Ik heb drie jaren van wetenschappelijke methodologie en ik heb deelgenomen aan séances,spirituele ontmoetingen en channelen,voor zestien jaren.

Maar materialisaties meemaken is ontzettend sensationeel.Het is ontzettend wonderlijk om te communiceren met zij die al lang fysiek overleden zijn.Meer onderzoek moet gedaan worden om emperisch te bevestigen dat de entiteiten zijn wie ze beweren te zijn.William vertelde ons dat we geduldig moeten zijn en dat in tijd licht geproduceerd zal worden door geest.

Natuurlijk heeft een scepticus al aangevallen op mijn verslag door twijfel proberen op te roepen en fraude beweren.Materialisaties geven de sceptica een groot gevoel van angst.En wanneer sceptica sceptisch zijn geweest voor veertig jaren of meer,dan is het laatste wat zij willen horen dat ze al die tijd verkeerd zijn geweest

Zoals de meeste van mijn lezers al weten,ik kan spreken met de taal van de sceptica.De 'professionele' skeptica die beweren dat zij welke mediamieke experiment dan ook na kunnen doen.
.
Je kunt de hele weerlegging van de aanval van de skepticus lezen op mijn website waar je ook meer verslagen zult zien over deze wonderlijke materialisaties die op de wereld bestormend plaats vinden en geluid bestanden,waar je zult horen dat de grote Sir Arthur Conan Doyle zegt dat er geen dood is,de grote jazz Louis Armstrong zingend,een beetje van Arthur Findlay en de materialiseerde stem van William de controle.

Bedankt aan de materialisatie medium David Thompson en zijn bijzondere geesten team,dit allemaal vind nu plaats-en nog grote dingen zullen gebeuren in de naderende toekomst.Houd een oog op mijn website voor meer opzienbarende nieuws van deze sensationele materialisaties.

.
Copyright © 2001