VICTOR J ZAMMIT
A Lawyer Presents the Case for the Afterlife
.

.

The Book

<< Previous Chapter : Book Index : >>

16. Uittreden (buitenlichamelijke ervaringen)

‘De grootste illusie is dat mensen beperkingen hebben’
Robert A. Monroe

De buitenlichamelijke ervaring of BLE komt voor wanneer het onzichtbare dubbellichaam van een persoon welke ook het astrale of etherische lichaam wordt genoemd in staat is om in vol bewustzijn uit het fysieke lichaam te treden. Daarom word het ook wel ‘astrale projectie’ genoemd. De meeste mensen hebben geen enkele controle over hun BLE, het gebeurd gewoon. Iemand die dit ervaart hoeft niet ziek te zijn of bijna dood. Ze weten dat de reden dat ze terugkeren naar hun fysieke lichaam is omdat ze nog steeds verbonden zijn met dit lichaam met een zilveren koord. Wanneer het zilveren koord onomkeerbaar scheurt, kan het dubbellichaam verder leven in de volgende dimensie.

De BLE is historisch en er word al meer dan 20 eeuwen melding van gemaakt over de hele wereld.

Als eerste, hier wat historische BLE’s (kort):

• De oude Egyptenaren beschreven de BLE en het astrale lichaam welke zij ‘ba’ noemden

• Mythische inwijdingsrituelen in Mithraic maakten gebruik van BLE’s

• Plato herinnerde zich de BLE van Er in zijn Republic

• Socrates, Pliny en Plotonius beschreven buitenlichamelijke ervaringen

• Plotonius schreef over het feit dat hij vaak uit zijn lichaam werd getild

• Plutarch beschreef een BLE die Aridanaeus in 79 voor Christus had

• Het Tibetaanse Dodenboek beschrijft een dubbellichaam, de zogenaamde ‘Bardo Body’, welke uit het fysieke lichaam stijgt

• Mahayana Boeddhisme erkent het bestaan van het dubbellichaam

• De oude Chinezen zeiden dat ze een BLE konden ervaren na meditatie

• Sommige sjamaans zeggen dat ze een BLE kunnen oproepen wanneer ze willen

• Vroege missionarissen naar Afrika en Amerika waren verbijsterd over hoe de plaatselijke stammen zo’n gedetailleerde kennis konden hebben van alles dat gebeurde in een radius van honderden kilometers (see Inglis 1977: 30-35).


Wat vroege systematisch onderzoeken (kort):

• Yram, geboren als Marcel Louis Fohan, (1884-1917), hield zijn eigen BLE’s systematisch bij—zie zijn boek Practical Astral Travel (or projection)

• Sylvan Muldoon, uit de VS schreef samen met Hereward Carrington over zijn jarenlange BLE ervaringen. (1915-1950). Zijn boek The Projection of the Astral Body werd voor het eerst gepubliceerd in 1919

• Oliver Fox uit Engeland hield zijn BLE’s bij in zijn boek Astral Projection (1920)

• J H M Whiteman beweerde in zijn boek The Mystical Life (1961) dat hij meer dan 2000 astrale projecties had gehad

• Een enquête die gehouden werd in 1954 aan de Duke Universiteit Afdeling Sociologie wees uit dat 27.1% van de studenten wel eens een BLE hadden gehad

• Twee onderzoeken uitgevoerd door Celia Green in Britse Universiteiten in 1976 lieten zien dat 19% en 34% BLE’s hadden ervaren (Green 1967 en 1975)

• Onderzoeken door John Palmer en M Dennis uit 1975 lieten zien dat 25% van de studenten en 14% van de inwoners van Charlottesville beweerden wel eens een BLE te hebben gehad


De consistentie van BLE’s

Dr Dean Sheils analyseerde meer dan duizend studies naar BLE’s in zeventig niet-westerse culturen. Zijn resultaten lieten zien dat terwijl er verwacht werd dat er significante variaties in de ervaring zouden zitten er absolute consistentie in zat. Dr Sheils zei dat de resultaten zo universeel waren dat het fenomeen wel echt moest zijn (Lazarus 1993: 167).

Veel van de literaire groten van zijn eeuw verklaarden publiekelijk dat ze een BLE hadden ervaren: Ernest Hemingway; Dostoevsky; Tennyson; Edgar Allan Poe; D H Lawrence; Virginia Woolf (Lazarus 1993:166).

Zeven honderd zaken

Een zeer vooraanstaande wetenschapper, Dr Robert Crookall analyseerde meer dan zeven honderd rapportages van BLE’s. Hij kwam erachter dat 81% van degenen die dit hadden ervaren een sterke overtuiging hadden van het leven na de dood welke ze aan hun persoonlijke ervaringen te danken hadden. Wat Crookall, een grondige wetenschapper, verbijsterde, was de consistentie van de rapportages van BLE’s die vanuit de hele wereld binnenkwamen met bijna dood ervaringen en communicatie die kwam van hoog verbonden mediums (Crookall 1970).

Astraal lichaam geobserveerd tijdens exterialisatie (uittreden)

The Society for Psychical Research hebben een groot aantal gerapporteerde BLE’s in hun bestand. Een van de meest interessante was die van een persoon die uit zijn lichaam was getreden en echt gezien werd alsof hij in zijn fysieke lichaam zat door een ander persoon:

Mr Landau rapporteerde dat zijn toekomstige vrouw hem in 1955 vertelde van haar BLE’s. Op een nacht gaf hij haar zij dagboek en vroeg haar deze te bewegen tijdens haar volgende BLE. De volgende morgen vroeg zag hij haar verschijning die achteruit weg liep. Hij keek terwijl hij de verschijning zag verdwijnen in het slapende lichaam van zijn vrouw in bed. Toen hij in zijn kamer terugkwam vond hij haar rubberen speelgoedhondje die laatst had gezien op een ladekast naast haar bed. Toen ze ernaar gevraagd werd verklaarde ze dat ze zich niet op haar gemak had gevoeld om het dagboek te verplaatsen omdat ze haar als kind hadden geleerd om niet aan andermans dagboeken of brieven te komen (Landau 1963: 126-128).

Alex Tanous

In de Verenigde Staten spendeerden Karlis Osis en Boneita Perskari jarenlang wetenschappelijk onderzoek met hun zeer goede proefpersoon Alex Tanous. Ze waren in staat om significante resultaten te behalen. Bij één test reisde Alex astraal mijlen weg naar een kantoor om te zien wat er op de tafel lag om dat daarna te vertellen. Tanous wist niet dat er in dat kantoor een helderziende(Christine Whiting) wachtte om te kijken of ze iemand kon zien komen. Met haar helderziendheid kon ze Tanous zien komen en ze beschreef in detail de kleren die Tanous aanhad (Williams 1989: 35-36).

Als je meer wilt weten over het werk van de begaafde Alex Tanous zie dan Alex Tanous Foundation for Scientific Research

Dingen zien die normaal niet zichtbaar zijn

Sir Oliver Oyston, een zeer onderscheiden Britse soldaat, kreeg een BLE toen hij heel ziek in het ziekenhuis lag met tyfus gedurende de Boer oorlog. Zijn astrale lichaam, volledig bewust van de omgeving, zweefde en ging door muren heen waar een jonge arts die helse pijnen had van tyfus zijn aandacht trok. De volgende dag vertelde Sir Oliver de medische staf in detail wat er was gebeurd. De medische staf bevestigde later alles wat hij hun had verteld.

Professor Kimberly Clark van de Universiteit van Washington rapporteerde een zaak die nu internationaal bekend is, waarbij een vrouwelijke patiënte die een hartaanval had in het ziekenhuis een BLE kreeg. Haar onzichtbare dubbellichaam ondernam een astrale reis naar de hogere verdiepingen waar ze een oude tennisschoen zag liggen. Toen ze weer bij kwam vertelde ze alles aan de Professor en deze ging kijken of het klopte. Alles wat ze had gezegd klopte tot in het kleinste detail, zelfs het merk van de tennisschoen.

Dr Elisabeth Kübler-Ross verklaarde dat ze in haar onderzoek een aantal keren blinde patiënten tegenkwam welke in staat waren om bepaalde dingen te zien gedurende hun BLE welke later bevestigd werden (Kübler-Ross 1997:175).

Enkele gecontroleerde experimenten

Dankzij de medewerking van enkele begaafde mensen die BLE’s ervoeren kwam het fenomeen in de aandacht van de wetenschap.

• Nederlandse wetenschappers slaagden erin om het fysieke lichaam te wegen, voor, tijdens en na uittreding(BLE). Ze vonden een gewichtsverlies van 2 ¼ ons gedurende de uittreding (Carrington, 1973
• Franse onderzoekers waaronder Professor Richet lieten vele jaren het astrale lichaam materiele objecten bewegen, tikgeluiden maken op afstand en fotografische platen en calciumschermen beïnvloeden. Ze fotografeerden uittreding
• Andere onderzoekers waaronder Robert Morris van de Psychical Foundation van North Carolina spendeerden twee jaar aan het onderzoeken van BLE’s. Een vrijwillige proefpersoon Keith ‘Blue’ Harary, welke beweerde BLE’s te hebben gehad sinds zijn jeugd was in staat om te gaan liggen in een gesloten loboratorium ruimte en zichzelf naar een huis te projecteren die twintig meter weg lag. Terwijl hij daar was kon hij brieven lezen en accuraat rapporteren over welke onderzoekers daar zaten en waar ze zaten.

Robert Monroe

In 1965 voerde Dr Charles Tart, een psychiater aan de Universiteit van California, gecontroleerde experimenten uit met Robert Monroe, een hoog begaafd BLE’er. Voor gedetailleerde wetenschappelijke verslagen van dit onderzoek zie Charles Tart’s homepage .

Robert Monroe, een voormalig directeur van Mutual Broadcasting Corporation was directeur van twee corporaties die actief waren in kabel televisie en elektronica. Hij produceerde meer dan 600 televisie programma’s. Tijdens de jaren van zijn BLE’s had hij nog steeds een actief zakenleven en familieleven. Hij stierf in 1995.

BLE’ers en het hiernamaals

Monroe schreef meer dan drie boeken waarbij hij uitvoerige details gaf over zijn BLE’s. Hij beschreef in wat hij noemde: ‘Locale I’ en ‘Locale II’ de overeenkomstigheden uit de occulte literatuur zoals buiten het lichaam zweven binnen de bekende fysieke omgeving. Net zoals Swedenborg had hij het ook over reizen naar de astrale werelden van hemel en hel compleet met geesten en gedachtevormen.

Monroe stichtte een non-profit instituut 'The Monroe Institute’ welke tienduizenden mensen, zowel inwoners als veraf wonenden leren om uitredingen te maken. Zijn programma was zo bruikbaar dat het Amerikaanse leger het aannam als deel van de standaardtraining van mensen die op afstand kunnen zien (zie hoofdstuk 17)


<< Previous Chapter : Book Index : >>
.

Home | The Book | Radio FAQs | Articles | Hall of Fame
Appearances | About Victor | Links | Contact

Copyright © 2001 Victor Zammit.  All rights reserved.  --  
Web site by happysean